1.
MARQUARD, Odo. Trzy rozważania o filozofii i mądrości (przełożyli i opracowali Patryk Głowacki, Justyna Nowak, Roman Specht). Studia z Historii Filozofii [online]. 5 październik 2016, T. 7, nr 2, s. 45–57. [udostępniono 28.5.2024]. DOI 10.12775/szhf.2016.023.