1.
MAJMON, Salomon. Rozmowa pomiędzy Kantem i jednym z jego słuchaczy (przełożył i opracował Mirosław Żelazny). Studia z Historii Filozofii [online]. 5 październik 2016, T. 7, nr 2, s. 29–34. [udostępniono 21.4.2024]. DOI 10.12775/szhf.2016.021.