1.
KANT, Immanuel & MAJMON, Salomon. Korespondencja (przełożyli i opracowali Marta Szymańska-Lewoszewska i Mirosław Żelazny). Studia z Historii Filozofii [online]. 5 październik 2016, T. 7, nr 2, s. 9–28. [udostępniono 25.6.2024]. DOI 10.12775/szhf.2016.020.