1.
KOLASA, Dawid. Adam Grzeliński Człowiek i duch nieskończony. Immaterializm George’a Berkeleya, Toruń 2010. Studia z Historii Filozofii [online]. 30 grudzień 2010, T. 1, nr 1, s. 231–237. [udostępniono 24.2.2024]. DOI 10.12775/szhf.2010.016.