1.
WIEWIÓR, Przemysław. Nauka polityczna Thomasa Hobbesa jako technologia władzy. Studia z Historii Filozofii [online]. 30 grudzień 2010, T. 1, nr 1, s. 161–179. [udostępniono 22.2.2024]. DOI 10.12775/szhf.2010.011.