1.
MARCINIAK, Milena. Religia jako resentyment w filozofii Fryderyka Nietzschego. Studia z Historii Filozofii [online]. 30 grudzień 2010, T. 1, nr 1, s. 147–159. [udostępniono 25.4.2024]. DOI 10.12775/szhf.2010.010.