1.
KOLASA, Dawid. Sytuacje możliwe a sytuacje graniczne w filozofii Jaspersa. Studia z Historii Filozofii [online]. 30 grudzień 2010, T. 1, nr 1, s. 135–145. [udostępniono 3.12.2023]. DOI 10.12775/szhf.2010.009.