Markiewka, T. “Steven Lukes, Liberałowie I Kanibale. O Konsekwencjach różnorodności, przeł. A. Dominiak, Ł. Dominiak, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2012, Ss. 256”. Studies in the History of Philosophy, vol. 4, no. 2, June 2013, pp. 199-02, doi:10.12775/szhf.2013.027.