Markwart, A. „Filozofia XVII Wieku Jako Inspiracja Dla prekursorów Klasycznej myśli Ekonomicznej”. Studia Z Historii Filozofii, t. 4, nr 2, czerwiec 2013, s. 137-46, doi:10.12775/szhf.2013.023.