Wawrzonkowski, K. „Od Mechanicyzmu Do Asocjacjonizmu, Czyli rozwój Koncepcji Wyobraźni I wyobrażeń Od Hobbesa Do Hume’a”. Studia Z Historii Filozofii, t. 4, nr 2, czerwiec 2013, s. 57-78, doi:10.12775/szhf.2013.019.