Schiller, F. “Przyczynek Do Kwestii Pierwszego Ludzkiego społeczeństwa według Nici Przewodniej Mojżeszowego Dokumentu (przełożył Tomasz Kupś)”. Studies in the History of Philosophy, vol. 4, no. 2, June 2013, pp. 19-34, doi:10.12775/szhf.2013.016.