Horst, F., K. Verykios, i L. Zieliński. „Obserwacja rzeczywistości a Tworzenie Teorii W myśli Panajotisa Kondylisa”. Studia Z Historii Filozofii, t. 6, nr 3, grudzień 2015, s. 79-92, doi:10.12775/szhf.2015.032.