Kant, I. „Korespondencja (wybór): List Do Ludwiga Borowskiego (między 2 a 22 Marca 1790) (przełożył Mirosław Żelazny)”. Studia Z Historii Filozofii, t. 6, nr 3, grudzień 2015, s. 13-15, doi:10.12775/szhf.2015.025.