Hume, D. “David Hume, O Uprzedzeniach Morlanych (przełożyła Marta Szymańska-Lewoszewska)”. Studies in the History of Philosophy, vol. 6, no. 2, July 2015, pp. 15-20, doi:10.12775/szhf.2015.014.