Musioł, A. „Mścisława Wartenberga wykładnia Metafizyki W Perspektywie Filozofii Immanuela Kanta”. Studia Z Historii Filozofii, t. 5, nr 4, styczeń 2015, s. 205-2, doi:10.12775/szhf.2014.049.