Szyrwińska, A. „Z Badań Nad Filozofią Kanta W kręgu Szkoły Lwowsko-Warszawskiej: Hersz Bad O Teorii Kanta-Laplace’a”. Studia Z Historii Filozofii, t. 5, nr 3, listopad 2014, s. 145-61, doi:10.12775/szhf.2014.035.