Kant, I. „Opus Postumum (przełożył Tomasz Kupś)”. Studia Z Historii Filozofii, t. 5, nr 3, listopad 2014, s. 9-34, doi:10.12775/szhf.2014.028.