Biegalska, A. „Civilization Without Evil in Leszek Kołakowski’s Works”. Studia Z Historii Filozofii, t. 13, nr 3, grudzień 2022, s. 81-96, doi:10.12775/szhf.2022.017.