Prus, P. „Wacław Niżyński, Dziennik, Warszawa 2011, Wyd. Axis Mundi, Biblioteka Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, Ss. 239”. Studia Z Historii Filozofii, t. 5, nr 1, kwiecień 2014, s. 175-81, doi:10.12775/szhf.2014.013.