Rogalski, M. „Marian Zdziechowski a Katolická Moderna. Na Tropie związków Polskiego I Czeskiego Modernizmu Katolickiego”. Studia Z Historii Filozofii, t. 5, nr 1, kwiecień 2014, s. 95-109, doi:10.12775/szhf.2014.007.