Zegzuła-Nowak, J. „Mieczysław Wallis a/I Maria Ossowska. Studium Relacji Na Marginesie materiałów Archiwalnych”. Studia Z Historii Filozofii, t. 11, nr 1, marzec 2020, s. 149-7, doi:10.12775/szhf.2020.008.