Cooper Shaftesbury, A. A. „Dobro I zło”. Studia Z Historii Filozofii, t. 11, nr 1, marzec 2020, s. 25-32, doi:10.12775/szhf.2020.002.