Komsta, M. A. “Neoplatońskie Poszukiwania zgodności między Platonem a Arystotelesem Jan Filopon I Problemy Z Arystotelesowską Definicją Duszy (‘In De anima’, 203,4–230,25)”. Studies in the History of Philosophy, vol. 12, no. 2, July 2021, pp. 95-110, doi:10.12775/szhf.2021.010.