Habura, A. „Stanisław Lisiecki Wobec Platońskiej Koncepcji wędrówki Dusz”. Studia Z Historii Filozofii, t. 12, nr 1, kwiecień 2021, s. 69-94, doi:10.12775/szhf.2021.004.