Markiewka, T. „Czy Kultura Literacka zastąpiła Kulturę filozoficzną? O poglądach Richarda Rorty’ego”. Studia Z Historii Filozofii, t. 4, nr 4, luty 2014, s. 157-75, doi:10.12775/szhf.2013.053.