Baliński, M. “Pamiętniki O Janie Śniadeckim, Jego życiu Prywatnym I Publicznym I dziełach Jego (t. 1, Wilno 1865, S. 848–868)”. Studies in the History of Philosophy, vol. 4, no. 4, Feb. 2014, pp. 57-72, doi:10.12775/szhf.2013.047.