Włoch, W. „Emotywizm Jako Metaetyczny Fundament Pozytywizmu Prawnego W ujęciu Czystej Teorii Prawa Hansa Kelsena”. Studia Z Historii Filozofii, t. 10, nr 2, lipiec 2019, s. 123-41, doi:10.12775/szhf.2019.019.