Paley, W. „Teologia Naturalna – Fragmenty”. Studia Z Historii Filozofii, t. 10, nr 2, lipiec 2019, s. 49-59, doi:10.12775/szhf.2019.015.