Kąkol, T. „W Kwestii nieśmiertelności Duszy W «Etyce W porządku Geometrycznym dowiedzionej» B. Spinozy”. Studia Z Historii Filozofii, t. 4, nr 3, październik 2013, s. 145-57, doi:10.12775/szhf.2013.039.