Żelazna, J. „Gottfrieda Wilhelma Leibniza Uwagi Krytyczne O Spinozie. Kwestia «duszy»”. Studia Z Historii Filozofii, t. 10, nr 1, marzec 2019, s. 213-32, doi:10.12775/szhf.2019.012.