Nowacka, M. „Johna Locke’a Rozumienie Autonomii Osoby Ludzkiej Jako źródło współczesnej Koncepcji Autonomii Pacjenta”. Studia Z Historii Filozofii, t. 10, nr 1, marzec 2019, s. 123-39, doi:10.12775/szhf.2019.008.