Starzyńska-Kościuszko, E. „Mirosław Żelazny, Estetyka Dla kognitywistów (wykłady autorskie), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika W Toruniu, Toruń 2017, Ss. 178”. Studia Z Historii Filozofii, t. 9, nr 3, październik 2018, s. 229-, doi:10.12775/szhf.2018.039.