Stegliński, T. „Gerauda De Cordemoy Argumenty W Sprawie zgodności Filozofii Descartes’a Z Pismem Świętym”. Studia Z Historii Filozofii, t. 9, nr 3, październik 2018, s. 117-36, doi:10.12775/szhf.2018.033.