Żelazny, M. „Kant Und Jaspers”. Studia Z Historii Filozofii, t. 9, nr 1, marzec 2018, s. 45-60, doi:10.12775/szhf.2018.004.