Pringe, H. „Maimona Teoria Pochodnych a możliwość Zastosowania Czystych pojęć Do przedmiotów Empirycznych (przekład I Opracowanie: Adam Grzeliński)”. Studia Z Historii Filozofii, t. 8, nr 4, grudzień 2017, s. 67-77, doi:10.12775/szhf.2017.042.