Wawrzonkowski, K. P. “Od Mechanicyzmu Do Asocjacjonizmu, Czyli rozwój Koncepcji Wyobraźni I wyobrażeń Od Hobbesa Do Hume’a (lub Jak Sprytny Adwokat Ratował Biedaka)”. Studies in the History of Philosophy, vol. 4, no. 2, Dec. 2020, doi:10.12775/149.