Wesołowska, A. „Kryzys świadomości a świadomość Kryzysu”. Studia Z Historii Filozofii, t. 8, nr 2, czerwiec 2017, s. 141-55, doi:10.12775/szhf.2017.020.