Guja, J. „Idea Alienacji Religijnej – źródła I Konteksty współczesne”. Studia Z Historii Filozofii, t. 8, nr 1, marzec 2017, s. 113-30, doi:10.12775/szhf.2017.009.