Głowacki, P. „Piotr Kozak, Co to Jest myślenie? Pojęcia, sądy, Percepcja W Perspektywie Kantowskiej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015, Ss. 286”. Studia Z Historii Filozofii, t. 7, nr 3, grudzień 2016, s. 203-8, doi:10.12775/szhf.2016.052.