Kosiewicz-Wawrzonkowska, D. „Kazimierz Maliszewski, Stolica świata. Studia Z dziejów życia Kulturalnego I umysłowego Londynu W XVIII Wieku, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2014, Ss. 183”. Studia Z Historii Filozofii, t. 7, nr 3, grudzień 2016, s. 186-9, doi:10.12775/szhf.2016.050.