Rzewuski, P. „Rządy filozofów Idea Senatu W De Optimo Senatore Wawrzyńca Goślickiego”. Studia Z Historii Filozofii, t. 7, nr 3, listopad 2016, s. 129-46, doi:10.12775/szhf.2016.047.