Bloch, A. „Rola Uczuć W Procesie wartościowania, Czyli Maxa Schelera Pojmowanie miłości Jako Podstawy chrześcijańskiej moralności”. Studia Z Historii Filozofii, t. 7, nr 3, październik 2016, s. 89-106, doi:10.12775/szhf.2016.045.