Żelazny, M. „Stosunek Salomona Majmona Do Filozofii Kanta (w świetle Korespondencji I Nowo Odkrytego Manuskryptu Rozmowa pomiędzy Kantem I Jednym Z Jego uczniów)”. Studia Z Historii Filozofii, t. 7, nr 2, październik 2016, s. 121-35, doi:10.12775/szhf.2016.027.