Marquard, O. „Trzy rozważania O Filozofii I mądrości (przełożyli I Opracowali Patryk Głowacki, Justyna Nowak, Roman Specht)”. Studia Z Historii Filozofii, t. 7, nr 2, październik 2016, s. 45-57, doi:10.12775/szhf.2016.023.