Majmon, S. „Rozmowa pomiędzy Kantem I Jednym Z Jego słuchaczy (przełożył I Opracował Mirosław Żelazny)”. Studia Z Historii Filozofii, t. 7, nr 2, październik 2016, s. 29-34, doi:10.12775/szhf.2016.021.