Kant, I., i S. Majmon. „Korespondencja (przełożyli I Opracowali Marta Szymańska-Lewoszewska I Mirosław Żelazny)”. Studia Z Historii Filozofii, t. 7, nr 2, październik 2016, s. 9-28, doi:10.12775/szhf.2016.020.