Marciniak, M. „Religia Jako Resentyment W Filozofii Fryderyka Nietzschego”. Studia Z Historii Filozofii, t. 1, nr 1, grudzień 2010, s. 147-59, doi:10.12775/szhf.2010.010.