[1]
T. Markiewka, “Steven Lukes, Liberałowie i kanibale. O konsekwencjach różnorodności, przeł. A. Dominiak, Ł. Dominiak, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2012, ss. 256”, SZHF, vol. 4, no. 2, pp. 199–202, Jun. 2013.