[1]
M. A. Chojnacka, „Wojciech Starzyński, Neokartezjanizm fenomenologii francuskiej. Sartre, Merleau-Ponty, Levinas, Henry, Marion, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2014, ss. 304”, SZHF, t. 6, nr 3, s. 215–217, grudz. 2015.