[1]
R. Specht, „Saul Friedländer, Refleksy nazizmu, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, ss. 125”, SZHF, t. 6, nr 3, s. 209–213, grudz. 2015.